De Lions Club Haarlem over den Duin verzorgt samen met de Nederlandse Stichting voor Doofblinden  voor 120-130 doofblinden uit heel Nederland met hun begeleiders (250 mensen) een doofblindendag.   Op deze dag proberen we de doofblinden ook ervaringen mee te geven waarbij het doofblind zijn geen rol speelt.

De opbrengst van deze rally wordt aangewend om deze ontmoetings/ ervaringsdag mogelijk te maken.

U wordt van harte uitgenodigd ook te komen!

Wat is doofblind?

Doofblind is niet alleen doof en blind, maar ook blind en slechthorend, of doof en slechtziend, of slechthorend en slechtziend.

  • Doofblind is een combinatie van niet (goed) kunnen horen en niet (goed) kunnen zien. Daardoor ervaar je moeilijkheden met communicatie, de toegang tot informatie en mobiliteit.
  • Doofblind betekent dat je (steeds meer) aangewezen bent op hulp van anderen en op hulpmiddelen.
  • Doofblind is een gehoorverlies van 35 decibel of meer, een gezichtsverlies in scherpzien van 0.30 of minder en/of een gezichtsveld van 30º of minder.
  • Voor meer informatie: http://www.doofblind.nl/