Deelnemers voorwaarden
Lions Club Haarlem over den Duin
Kennemer Rally

Deelname
Deelname staat open voor klassieke en semi-klassieke automobielen en cabrio’s.
Uw automobiel dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen en heeft een geldig APK keuringsbewijs. Uiteraard dient de auto minimaal volgens de wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) verzekerd te zijn. U dient zelf te controleren of de polis van uw verzekeringsmaatschappij voldoende dekking biedt om deel te kunnen nemen aan evenementen zoals deze van Lions Club Haarlem over den Duin. Tevens dient een ongevallen inzittende verzekering afgesloten te zijn voor de bijrijder/navigator en eventuele andere passagiers.

Een vrijwaringsverklaring dient als onderdeel van de startprocedure getekend te worden door de bestuurder, namens de equipe. Er wordt geen technische keuring gehouden op de voertuigen die worden ingezet.

Deelnemers aan de toertocht verbinden zich te houden aan het ritten reglement en de aanwijzingen zoals die door de wedstrijdleiding van de toertocht worden gegeven op de dag van de tocht.

Inschrijven
Acceptatie van inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van betaling. Inschrijving sluit wanneer het maximum toe te laten aantal deelnemers of de einddatum van de inschrijvingsperiode is bereikt.
Na inschrijving ontvangt u een factuur op het door u aangegeven e-mailadres. Vermeldt u daarom ook het adres waar deze factuur op moet worden aangemaakt. Dat kan ook een zakelijk adres zijn.

Belangrijk is het 06-nummer te vermelden dat u gaat gebruiken tijdens de toertocht. Dit is belangrijk voor de wedstrijdleiding voor het eventueel doorgeven van informatie en ten behoeve van eventuele calamiteiten.
Vermeld tevens de naam van de contactpersoon voor de equipe, standaard wordt aangenomen dat de bestuurder ook de contactpersoon is.

Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deelneming.

Kosten
Het inschrijfgeld voor de Kennemer Rally  is een vast bedrag per equipe. De hoogte van het bedrag wordt in de informatie over de betreffende editie van de toertocht aangegeven. Hiervoor ontvangt de equipe een routeboek en alle overige bescheiden, koffie of thee voor de start, een lunch en een afsluitend aperitief en/of diner voor de ingeschreven equipes.

Meetapparatuur
Toegestaan zijn zowel mechanische als elektronische meetapparatuur. GPS navigatiesystemen zijn in geen enkele vorm toegestaan tijdens de toertocht.

Betaling
Met inachtneming van hetgeen vermeld onder het kopje “Inschrijven” dient uw inschrijfgeld uiterlijk op de factuur aangegeven datum op het bankrekeningnummer   NL 73 ABNA 0838 9008 36 t.n.v. Stichting Goede Doelen Lions Club Haarlem over den Duin, onder vermelding van ‘Kennemer Rally 2019″ te zijn bijgeschreven.
Na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief.

Annulering
Indien u na inschrijving en betaling door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de rit wordt het volgende gerestitueerd:

  • vóór 1 juni 2019 volledige restitutie van het inschrijfgeld.
  • na 1 juni 2019 maar vóór 1 juli 2019 : het inschrijfgeld minus € 75 annuleringskosten
  • na 1 juli 2019  geen restitutie.

Wel is het mogelijk een andere equipe in te laten schrijven indien u geen recht hebt op restitutie, of er geen gebruik van maakt.

  • Uiteraard kunt u ook besluiten om geen restitutie te vragen en uw betaling te zien als een donatie aan het goede doel, daar worden een heleboel mensen blij van.

Overmacht
De organisatie betaalt geen inschrijfgeld terug indien het evenement door overmacht -voor aanvang van het evenement, niet door kan gaan. ‘Overmacht’ is iedere gebeurtenis of omstandigheid, al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins, boven de macht van de partijen.

Wedstrijdleiding  Kennemer Rally
Lions Club Haarlem over den Duin.